Obrazec za vračilo blaga

  Prodajalec:

  Valter Brataševec
  Male Žablje 33a
  5263 Dobravlje

  Potrošnik:  Z navedenim sporočilom odstopam od pogodbe
  sklenjene na daljavo, med zgoraj navedenim
  prodajalcem in potrošnikom.

  Podatki o naročilu:  Prodajalec naj prejeta plačila vrne z enakim
  plačilnim sredstvom kot so bila plačana, t.j.: