Obrazec za vračilo blaga

Prodajalec:

Valter Brataševec
Male Žablje 33a
5263 Dobravlje

Potrošnik:Z navedenim sporočilom odstopam od pogodbe
sklenjene na daljavo, med zgoraj navedenim
prodajalcem in potrošnikom.

Podatki o naročilu:Prodajalec naj prejeta plačila vrne z enakim
plačilnim sredstvom kot so bila plačana, t.j.: